Wie slijtage vroeg herkent, kan hoge kosten vermijden

In productiebedrijven vormt slijtage een kritische, maar tegelijk ook onontkoombare factor die een rechtstreekse impact heeft op de levensduur van componenten en machines. Het is een onvermijdelijk bijproduct van de fysieke belasting waar onderdelen in een productieomgeving langdurig en herhaaldelijk aan worden blootgesteld.

Ondanks de onoverkomelijkheid van slijtage, valt de problematiek toch ook perfect te beheersen. Meer nog: beschik je over de kennis om slijtagepatronen tijdig te spotten én te identificeren, dan kan je mogelijke onverwachte stilstandtijd en ernstige nevenschade voorkomen. Om die reden bieden we je graag wegwijs in de acht meest voorkomende vormen van slijtage.

 

1.  Abrasieve slijtage

 

Abrasieve slijtage ontstaat wanneer schurende deeltjes langsheen een oppervlak bewegen met een lagere slijtvastheid dan het eerstgenoemde abrasief. Dit zal je kunnen vaststellen door onmiskenbare slijtsporen op het oppervlak.

2.  Erosie

 

Erosieve slijtage is een fenomeen waarbij de passage van vaste, vloeibare of zelfs gasvormige elementen langs het oppervlak van het onderdeel in kwestie leidt tot slijtsporen op het oppervlak. Gaat het om chemische substanties die aan de basis van de slijtage liggen, dan zal het erosieproces aanzienlijk versnellen.

3.  Corrosie

 

Corrosie is in principe een koepelbegrip waarachter tal van slijtagevarianten worden gegroepeerd die het gevolg zijn van (elektro)chemische blootstelling. Elk manifesteren ze zich op een andere manier. Denk maar aan put- of spleetcorrosie, galvanische corrosie (te wijten aan een potentiaalverschil tussen twee metalen), spanningscorrosie, zuurcorrosie (door een zuurhoudend elektrolyt pH < 7), interkristallijne corrosie of temperatuurcorrosie.

4.  Fretting

 

Ook fretting is een vorm van corrosieve slijtage, maar waarbij de schade het resultaat is van een combinatie van belasting en minieme mechanische bewegingen tussen twee objecten die nominaal in rust zijn. Dit kan worden veroorzaakt door bv. trillingen of cyclische spanningen, waardoor speling ontstaat. De grootte orde kan variëren van enkele microns bij bv. boutverbindingen tot meerdere tientallen nanometers bij grotere systemen. Fretting kan je herkennen als putjes of groeven, met donkerkleurige roestvorming omheen.

5.  Oxidatie (Chemische slijtage)

 

resulteert in een degradatie van de oppervlaktekarakteristieken. Naast de reactie met zuurstof, kunnen zowel elektriciteit als hoge temperatuur het oxidatieproces in een stroomversnelling brengen, en zo de hardheid van het materiaal aantasten.

6.  Adhesieve slijtage

 

Adhesieve slijtage ontstaat wanneer er zich warmte opbouwt door kortstondige, maar herhaaldelijke frictie tussen twee componenten onder impuls van een te hoge oppervlaktedruk. Door de hechting en het vervolgens opnieuw lostrekken van de materialen kunnen stukjes metaal afbreken en ontstaat sowieso slijtage.

7.  Lagerpassing-slijtage

 

Slijtage aan de lagerpassing manifesteert zich wanneer er onvoldoende smering aanwezig is, de belasting te hoog is, of als er sprake is van een onnauwkeurige uitlijning. Deze combinatie zorgt voor een draaiende en schurende werking binnen de lagerpassing, waarbij deeltjes uit het binnenste van de omkapselende component worden gesleten.

8.  Oppervlaktevermoeiing

 

Wanneer een oppervlak herhaaldelijk wordt belast met wisselende krachten, ontstaat oppervlaktevermoeiing: een slijtagevorm waarbij microscheurtjes zich manifesteren in het materiaaloppervlak. Het zijn net deze scheurtjes die na verloop van tijd zullen resulteren in het afbrokkelen van materiaaldeeltjes of zelfs breuk bij het onderdeel in kwestie.

Een hersteld onderdeel, beter en goedkoper dan het origineel

 

Gezien de veeleisende markten waar De Beleyr Engineering zich op richt, slagen we er perfect in de wens voor een beperkte stock aan reserveonderdelen te rijmen met de urgentie wanneer de nood het hoogst is.

Meer nog: we hebben zowel de expertise als de technologieën in huis om versleten of zelfs hoegenaamd afgeschreven onderdelen terug tot hun oorspronkelijke staat en zelfs nog beter te brengen, inclusief de herstelling van de oorspronkelijke nominale bemating. En dit tegen een lagere kost dan een nieuw onderdeel, en dit via thermisch opspuiten, rondslijpen, verspanen & vonken

 

Interesse gewekt?

 

Neem gerust contact op!